Көру тарихы

5-бет тапсырма-4

Қате табылды ма?
Порталды жақсартуға көмектесіңіз