Көру тарихы

6-бет тапсырма-5

Қате табылды ма?
Порталды жақсартуға көмектесіңіз