Көру тарихы

7-бет тапсырма-4

Қате табылды ма?
Порталды жақсартуға көмектесіңіз