Көру тарихы

7-бет тапсырма-6

Қате табылды ма?
Порталды жақсартуға көмектесіңіз