Көру тарихы

8-бет тапсырма-1

Қате табылды ма?
Порталды жақсартуға көмектесіңіз